Facebook Twitter RSS zdroje
 1. Základní pojmy a pravidla
  1. Server mylook.cz s URL adresou http://mylook.cz je česko-slovenskou galerií módy pro sdílení, hodnocení a komentování outfitů mezi uživateli.
  2. Poskytovatelem je fyzická osoba Josef Linha, která provozuje server s platností od 17.9.2011.
  3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout v souvislosti s užíváním serveru.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli a jakkoli změnit tyto pravidla bez předchozího upozornění.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit činnost serveru, změnit jeho vzhled či nabízené služby.
  6. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
 2. Uživatelé a registrovaní uživatelé
  1. Uživatelem se rozumí každá osoba, která používáním služeb serveru vyslovuje souhlas a respektuje tyto všeobecné podmínky. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito podmínkami, není mu používání služeb serveru dovoleno.
  2. Každý uživatel, který chce plně využívat služeb serveru musí projít registračním procesem, během kterého uvede své pravdivé informace. Uvedením nepravdivých informací nese uživatel plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě či poskytovateli.
  3. Registrovaným uživatelem se rozumí každý uživatel, který se zaregistroval prostřednictvím registračního formuláře nebo podporované sociální sítě.
  4. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje vyplněné při registraci, jako je e-mailová adresa, heslo či datum narození nebudou předávány žádné třetí straně a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  5. Registrovaný uživatel má právo kdykoli ukončit své členství s tím, že jeho některá data, jako například publikované komentáře, zůstanou nadále v systému uvedena.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez náhrad ukončit vaše členství, smazat nebo částečně upravit či cenzurovat váš profil a jakýkoli obsah nebo údaj, který byl na serveru zveřejněn i bez udání důvodu či předchozího varování.
 3. Publikace dat
  1. Je zakázáno urážet, vyhrožovat a slovně napadat ostatní uživatele. Dále je pro každého uživatele povinností vyjadřovat se slušně, neporušovat morální pravidla a nevkládat jakoukoli reklamu nebo text za účelem neoprávněného zviditelnění se.
  2. Uživateli není povoleno nahrávat na server data, ke kterým nevlastní autorská práva, obsahují pornografický materiál, pohoršují či zesměšňují jiné osoby nebo porušují zákony České republiky.
  3. Registrovaný uživatel může vytvářet outfity, které jsou před zveřejněním schvalovány nebo zamítnuty osobou pověřenou poskytovatelem, a to i bez udání důvodu.
  4. Registrovaný uživatel vytvořením outfitu souhlasí s tím, že na přiložené fotografii bude on sám. V případě modelingových nebo nedůvěryhodných fotek bude vyžadována tzv. ověřovací fotografie, díky které bude uživatel odlišen ikonkou od ostatních uživatelů.
Naposledy upraveno 17.9.2011